top of page

בעל דבר - שאינו תלוי בדבר

אנחנו בתקופה שבאה לאתגר אותנו בכדי לזקק מאיתנו את האמונה בעצמנו.

אמונה כזאת הדורשת מאיתנו את המנהיגות הפנימית

לא עוד אמונה בזכות או בגלל אנשים חיצוניים המחזקים ומאמינים בנו. לא עוד נתעלה כשמרוצים או שעפים עלינו ונתרסק כשמתאכזבים או מתעלמים מאיתנו.

הידיעה שלנו את עצמנו היא ללא עוררין ובלתי תלויה בדבר.

״בעל דבר״ - הוא אותו כוח הפיקפוק והספק התלוי בדבר

להבדיל האלוקות אשר היא אמונה ואהבה שאינה תלויה בדבר.

כשהדבר מגדיר אותנו , אנו תלויים בקיומו של הדבר למען קיומנו שלנו. הרוחני, התודעתי והרגשי.

כשהדבר נלקח, או איננו עוד אנחנו מתערערים/ות מתבלבלים/ ות. וצונחות ליאוש.

הזמנים האלה מבקשים לחזק את הליבה שלנו!

את החוסן, הידוע והאמונה מבלי תן-אם / תנאים.

האישור והקבלה שלנו את עצמנו צריכה להיות חופשית ועצמאית מתוך מנהיגות וסמכות וידיעה פנימית.

איפה שעדין לא חיזקתי שם הבריאה תנדנד ותערער

כי הבורא אוהב אתכן.ם

אק כי הוא מאמין בכם.ן

והגיע הזמן שהאמונה והידיעה מי אתן והערך העצמי שלכן.ם לא יהיה תלוי בדבר.

הוא יהיה איתן ויציב בזכות עצמו.

זהו חופש אמיתי, זוהי תודעה אלוקית.

שם השפע קיים בשפע תמיד.

כי הוא לא יכול להלקח ממכם.ן.

עליכן.ם לעודד ולחזק את הקול התומך והמאמין בערך שלכם.ן. מתוככם. לחזק, לגדל את הקול האלוהי החומל, האוהב והמאמין ללא תנאי.

ממש צרו שיח פנימי מודע ומלא ביטוי בתוככם.ן מבלי להתקמצן או להתבייש.

זאת הדרך לאמן את הקל הפנימי שאינו תלוי בדבר.

היו האור עבורכן.ם

בהצלחה 🌺בעל דבר

0 תגובות

Commentaires


bottom of page